DSC is op zoek naar een Account Manager - Fondsenwerver (m/v/x)20/07/2017

Dit is een werkaanbieding voor durvers. Want niet iedereen heeft het lef om fondsenwerver te worden. Jij wel?

Durf jij je in te zetten voor het goede doel?

Durf jij te vragen (want fondsenwerving draait om geld vragen?

Ja? Dan is een job als Account Manager bij DSC misschien iets voor jou!

 

Wie is DSC?

Direct Social Communications (DSC) verzorgt de fondsenwerving voor 27 goede doelen in België, waaronder Damiaanactie, Handicap International, Voedselbanken, Blindenzorg Licht en Liefde, Stichting Brandwonden, Oxfam, Mercy Ships enz. Hoe verzamelen wij fondsen? Door het versturen van brieven (direct mailings). Dit is onze hoofdactiviteit. Daarnaast  zoeken we ook steun voor onze partners via telemarketingcampagnes, e-mailcampagnes en legaten.

 

Wat verwachten wij?

 • Je hebt minstens vijf jaar ervaring en bent bereid de geheimen van fondsenwerving verder te leren en ze toe te passen. We organiseren hiervoor regelmatig opleidingen, waaraan je uiteraard deelneemt.
 • Je bent niet bang om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Je kan zelfstandig en georganiseerd je eigen partnerverenigingen beheren.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent sociaal ingesteld en wilt bijdragen tot een betere wereld.
 • Je bent verbaal sterk en kunt perfect verwoorden wat je wilt en waarom.
 • Je werkt gestructureerd en houdt ervan om tegen deadlines aan te werken.
 • Je wil je creativiteit optimaal inzetten en deel uitmaken van een enthousiast team.

 

Wat houdt je job in?

 • Je ontwikkelt een sterke band met de NGO’s waarvoor je fondsen werft. Voor jouw partners draag je eindverantwoordelijkheid en ga je door het vuur!
 • Ieder jaar stel je voor je partners een budget en jaarplanning op en volgt deze nauwgezet op. Je stelt nieuwe strategieën voor die jouw partners helpen meer en beter fondsen te verzamelen.
 • Je volgt nauwgezet A tot Z alle strategieën op die voor jouw partners worden uitgevoerd.
 • Je werkt de direct mail campagnes voor jouw partners van A tot Z uit; dit vormt de basis van je werk (input partner → idee → creatie samen met copywriter en grafisch ontwerper → productie van de campagne).
 • Je analyseert de resultaten van de campagnes en kijkt kritisch naar je eigen werk. Daarna bespreek je met je partners wat goed was en wat nog beter kan.
 • Je vertegenwoordigt DSC op evenementen van jouw partners en volgt nauwgezet alle nieuwtjes bij hen op.

 

Wat mag jij verwachten?

 • Een voltijdse opdracht (40 uur per week met 1 dag recuperatie per maand bovenop het normale verlof)
 • Een werkplek in een dynamisch team met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid
 • Een verloning bestaande uit een vaste wedde en een uitgebreide reeks extra’s zoals maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vervoerskosten, …
 • Een werkomgeving die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer (metro, trein en tram op wandelafstand)

 

Solliciteer nu!

Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevrouw Christine Cornez, per mail naar: christine.cornez@dsc.be

2017 wordt recordjaar voor fondsenwerving in België!10/07/2017

De cijfers van het eerste halfjaar zijn overduidelijk voor de DSC-partners: we meten een stijging van de ingezamelde fondsen met maar liefst 25%.
Het ziet er dus sterk naar uit dat 2017 het recordjaar 2016 snel zal doen vergeten.

Opvallend is ook dat steeds meer schenkers bereid zijn een organisatie maandelijks te steunen. Dat is dubbel voordeling voor de goede doelen: domiciliëringen maken een beter budgetbeheer mogelijk en zorgen voor een vermindering van de kosten waardoor meer geld vrijkomt voor de projecten.

Hopelijk zetten deze trends zich ook door in de tweede jaarhelft. Wordt vervolgd!

Belgische Staat erfde vorig jaar bijna 15 miljoen euro7/06/2017

Vorig jaar gingen 81 erfenissen naar de Belgische Staat omdat er, na een periode van dertig jaar, nog altijd geen erfgenaam kon aangeduid worden. In totaal ging het om 14.921.503 euro, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. De successierechten werden overgemaakt aan de Gewesten.

Ter vergelijking: in 2015 had de Belgische Staat voor 16 miljoen euro aan niet-opgeëiste erfenissen geïnd. Dat cijfer blijft dus stabiel.  

Heel wat Belgen zonder erfgenaam zijn nog niet op de hoogte dat ze aan een goed doel kunnen nalaten. Met een uitgekiende legatenstrategie kunt u ook hen bereiken! Neem hiervoor vrijblijvend contact op met DSC.

(Bron: gva.be, 31/05/2017)

Direct Phone is op zoek naar een Call Agent (m/v/x)24/05/2017

Direct Phone bvba is een groeiend telemarketingbedrijf gespecialiseerd in fondsenwerving voor goede doelen. Onze call agents contacteren schenkers van non-profitorganisaties om hen te danken voor hun gift en om hen te vragen of ze bereid zijn de organisatie te steunen met een vast maandelijks bedrag.

Direct Phone is een zusterbedrijf van Direct Social Communications nv, het belangrijkste fondsenwervingsagentschap in België.

Om onze activiteiten uit te breiden, zijn we momenteel op zoek naar een extra call agent (inbound/outbound). Direct Phone is gevestigd in Anderlecht, op 1,4 km van het treinstation Brussel-Zuid en nabij het metrostation Sint-Guido.

Wat verwachten wij?

 • Je spreekt perfect Nederlands (Indien je frans spreekt en begrijpt, is dit een plus)
 • Je houdt ervan om te luisteren naar wat mensen te vertellen hebben en bent hierin erg nieuwsgierig
 • Schenkers zijn vaak zestig plussers; je vindt het makkelijk om met hen in discussie te gaan
 • Je bent klantgericht
 • Je bent resultaatgericht
 • Je houdt van anderen te motiveren en overtuigen
 • Je hebt een goede teamspirit en bent heel positief ingesteld
 • Je bent een doorzetter
 • Open en eerlijke communicatie is voor jou belangrijk
 • Je bent sociaal ingesteld en wil bijdragen tot een betere wereld
 • Je bent bereid om in shifts te werken, tussen 9 en 20 uur, van maandag tem zaterdag


Wat houdt je job in?
Je bent de spreekbuis van onze partners.
Je helpt mee telefonisch fondsen verzamelen voor een diversiteit aan NGO's..
 
Wij bieden aan:
Een voltijdse (40 uur) of deeltijdse job in een boeiende en dynamische omgeving.
Een werkomgeving die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer (word je gratis aangeboden).

Geïnteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevrouw Christine Cornez, per mail naar christine.cornez@dsc.be

2016 was een succesvol jaar voor DSC-partners!27/03/2017

De cijfers van 2016 werden afgesloten. Met enige fierheid kijken we terug op een bijzonder jaar, en dit ondanks de zware terugval die de fondsenwerving in ons land kende na de trieste aanslag in maart 2016.
De DSC-partners zamelden tezamen 4,8 % meer fondsen in.

Opvallend is wel dat het aantal giften (exclusief de giften uit permanente opdrachten of domiciliëringen) steeg met 18,1 %, terwijl de gemiddelde gift daalde naar 33,8 euro. Steeds meer mensen geven dus aan goede doelen, maar met kleinere bedragen.
En weet u wanneer Belgen het meest gul zijn? In december! 19,4% van de giften wordt verzameld in de laatste maand van het jaar.

Nog een bijzondere vaststelling: steeds meer mensen zijn bereid een organisatie te steunen met een maandelijkse opdracht: 15,7% van alle giften voor onze partners is afkomstig uit permanente opdrachten of domiciliëringen. We verwachten dat dit percentage de volgende jaren nog zal toenemen.

Met dank aan al onze partners voor hun vertrouwen en aan onze enthousiaste medewerkers voor hun fantastische inzet.

Nieuw recordjaar in de maak voor DSC-partners28/11/2016

DSC bestaat sinds 1985. Jaar na jaar stellen wij vast dat de Belg meer giften doet voor het goede doel. Elk jaar opnieuw wordt het record van het voorbije jaar gebroken.

En 2016?

2016 ziet er ondanks de moeilijke periode na de verschrikkelijke aanslagen op 22 maart in Brussel bijzonder goed uit.

Eind oktober telden we voor de DSC-partners 7,2% meer inkomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Enig minpunt: het aantal giften is in diezelfde periode gestegen met 20,2 %. Steeds meer Belgen geven dus aan het goede doel, maar wel via iets kleinere bedragen.

Het ziet er dus sterk naar uit dat we op weg zijn naar een nieuw absoluut record in 2016.

Met dank aan onze 28 partners voor hun vertrouwen en aan al onze medewerkers voor hun dagelijkse inzet en enthousiasme.

Samen maken we de wereld een stukje beter!

Meer schenkingen en legaten in Vlaanderen4/08/2016

2,5 keer meer schenkingen

Na een hervorming van de schenkingsrechten door de Vlaamse regering werden er sinds vorig jaar 2,5 keer meer schenkingen geregistreerd. De nieuwe tarieven zijn goed nieuws voor mensen die niet in rechte lijn willen schenken, zoals aan neven of nichten.

 

Ook steeds meer legaten ten voordele van goede doelen

Steeds meer Vlamingen nemen een goed doel op in hun testament. Goede doelen betalen een tarief van 8,5 procent op de erfenissen.

 

Hoe werkt het?

De successierechten die erfgenamen moeten betalen die geen dichte familie zijn van de overledene, kunnen heel hoog oplopen. Het tarief stijgt naarmate het bedrag van het erfdeel in een hogere schijf terechtkomt. Voor verre familieleden, zoals een neef of vrienden, kan het tarief zo oplopen tot 65 procent. Het tarief dat goede doelen moeten betalen bedraagt 8,5 procent.

Artikel 64, al. 2 van het Wetboek van Successierechten  stelt dat u in uw testament kunt bepalen dat een bepaalde persoon (bijvoorbeeld uw neef) een legaat ontvangt vrij van successierechten op voorwaarde dat een goed doel de last tot betaling van de successierechten van die persoon overneemt.

Bij een duo-legaat betaalt het goede doel dus zijn eigen erfbelasting en ook de erfbelasting van de andere erfgenamen. Doordat de erfenis verdeeld wordt over het goede doel en de andere erfgenamen, valt een kleiner deel van de erfenis in het hoge tarief. Daardoor zal het volledige bedrag aan erfbelasting lager liggen dan zonder duo-legaat.

 

Win-win

Het goede doel wint omdat het ook een stukje van de erfenis krijgt, en de erfgenamen winnen omdat ze meer overhouden dan wanneer ze op de volle pot erfbelasting zouden hebben betaald.

2016: sterke start van fondsenwerving in België17/05/2016

Ondanks de sterke terugval van de giften na de aanslag van 22 maart 2016, hebben de DSC-partners tussen 1 januari en 30 april 11% meer giften verzameld in vergelijking met 2015.

Een veelbelovende start van het nieuwe jaar!

Twee keer zoveel erfenissen naar goede doelen21/04/2016

Het aantal legaten dat naar goede doelen gaat, is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dat kan afgeleid worden uit de erfrechten die de goede doelen betaald hebben op de erfenissen die ze gekregen hebben, schrijft de krant De Standaard vanmorgen.

Terwijl in 2011 het bedrag aan successierechten of erfbelasting dat die goede doelen betaalden, nog maar 8 miljoen euro bedroeg, was dat in 2015 al opgelopen tot 15,7 miljoen euro. Zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg bij Begrotingsminister Annemie Turtelboom (Open VLD).

Goede doelen betalen sinds 2014 allemaal een tarief van 8,5 procent op de erfenissen. Vroeger was dat 8,8 procent voor privaatrechtelijk goede doelen en 6,6 procent voor de publiekrechtelijke goede doelen. ‘Maar ook de toegenomen promotie door goede doelen van het duo-legaat heeft een grote impact gehad’, zegt Schryvers.

Successierechten
Het duo-legaat is een manier van successieplanning om de hoge successierechten te ontwijken die verschuldigd zijn als de erflater iemand is die geen directie familie is – zoals een nicht of een vriend.

Om het globale bedrag aan erfbelasting te milderen wordt een deel van de erfenis toegekend aan een goed doel. Dat goede doel betaalt de lage erfbelasting op zijn deel en ook de erfbelasting van de andere erfgenamen. De andere erfgenamen erven een kleiner deel, maar doordat ze daardoor in lagere tariefschijven terechtkomen, houden ze in totaal meer over.

Dat is inderdaad een vorm van fiscale optimalisatie, maar het is toch beter dat het geld naar een goed doel gaat dan naar iets anders’, zegt Schryvers.

België is een van de weinige landen waar goede doelen nog een belasting moeten betalen op hun legaten.

Voor een aantal mensen betekent nalaten aan een goed doel een zinvolle besteding geven aan hun nalatenschap. DSC kan voor uw vereniging een legatenstrategie op maat uitwerken.

(Bron: standaard.be – 20/04/2016)

Contact

Victor Rauterstraat 33
1070 Anderlecht
T 02 280 00 74
info@dsc.be
Contact