Twee keer zoveel erfenissen naar goede doelen21/04/2016

Het aantal legaten dat naar goede doelen gaat, is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dat kan afgeleid worden uit de erfrechten die de goede doelen betaald hebben op de erfenissen die ze gekregen hebben, schrijft de krant De Standaard vanmorgen.

Terwijl in 2011 het bedrag aan successierechten of erfbelasting dat die goede doelen betaalden, nog maar 8 miljoen euro bedroeg, was dat in 2015 al opgelopen tot 15,7 miljoen euro. Zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg bij Begrotingsminister Annemie Turtelboom (Open VLD).

Goede doelen betalen sinds 2014 allemaal een tarief van 8,5 procent op de erfenissen. Vroeger was dat 8,8 procent voor privaatrechtelijk goede doelen en 6,6 procent voor de publiekrechtelijke goede doelen. ‘Maar ook de toegenomen promotie door goede doelen van het duo-legaat heeft een grote impact gehad’, zegt Schryvers.

Successierechten
Het duo-legaat is een manier van successieplanning om de hoge successierechten te ontwijken die verschuldigd zijn als de erflater iemand is die geen directie familie is – zoals een nicht of een vriend.

Om het globale bedrag aan erfbelasting te milderen wordt een deel van de erfenis toegekend aan een goed doel. Dat goede doel betaalt de lage erfbelasting op zijn deel en ook de erfbelasting van de andere erfgenamen. De andere erfgenamen erven een kleiner deel, maar doordat ze daardoor in lagere tariefschijven terechtkomen, houden ze in totaal meer over.

Dat is inderdaad een vorm van fiscale optimalisatie, maar het is toch beter dat het geld naar een goed doel gaat dan naar iets anders’, zegt Schryvers.

België is een van de weinige landen waar goede doelen nog een belasting moeten betalen op hun legaten.

Voor een aantal mensen betekent nalaten aan een goed doel een zinvolle besteding geven aan hun nalatenschap. DSC kan voor uw vereniging een legatenstrategie op maat uitwerken.

(Bron: standaard.be – 20/04/2016)

Contact

Victor Rauterstraat 33
1070 Anderlecht
T 02 280 00 74
info@dsc.be
Contact