Update 30/03: de coronacrisis en resultaten DM-campagnes30/03/2020

Zoals je weet houden we bij DSC de resultaten van onze lopende fideliseringscampagnes nauwlettend in de gaten. Heeft de coronacrisis een impact op het giftgedrag van de actieve donateurs van onze partners?

We vergeleken de resultaten van de afgelopen maand maart met dezelfde periode vorig jaar. We stelden vast dat het aantal giften een sterke toename van 9% kende. Het totaalbedrag van de giften steeg ook: we zamelden 7% meer in ten opzichte van maart 2019.

Als we de groei in maart in detail analyseren, merken we op:

- In de eerste helft van maart steeg het aantal giften met 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het totaal ingezamelde bedrag nam toe met 20%.

- In de tweede helft van maart daarentegen, tellen we 9% minder giften. Het totaalbedrag van de giften lag dan ook 7% lager dan in maart 2019.

We concluderen hieruit dat de coronacrisis toch echt een invloed begint te hebben op het giftgedrag van de donateurs.

Het spreekt voor zich dat we de situatie op de voet blijven volgen. Maar we geven nu al mee dat we verwachten dat deze trend zich nog even zal doorzetten.

Een bijkomend probleem is de vertraging in de postbedeling. We merken dat vele brieven pas na 4, 5 of zelfs 6 werkdagen toekomen terwijl dit normaal gezien slechts twee werkdagen duurt.

Volgende week bezorgen we je een nieuwe stand van zaken betreffende de resultaten van de fideliseringscampagnes.

 

 

Contact

Victor Rauterstraat 33
1070 Anderlecht
T 02 280 00 74
info@dsc.be
Contact