Onze visie op fondsenwerving

Honger, armoede, ziekte, verwaarlozing, geweld… Er is veel onrecht in de wereld, ver van ons bed of dichtbij. Gelukkig zijn er ook veel mensen die zich inzetten om dat onrecht te bestrijden. Maar alleen met goede wil en hard werken lukt dat niet. Er is ook geld nodig om goed te doen.

Direct Social Communications (DSC) helpt haar partners méér geld in te zamelen, zodat ze meer en beter hulp kunnen bieden. 

Contact

Victor Rauterstraat 33
1070 Anderlecht
T 02 280 00 74
info@dsc.be
Contact