Missie

DSC is een full service direct marketing-bureau dat social profit organisaties helpt giften in te zamelen bij privépersonen. Zo kunnen onze partnerverenigingen zich toeleggen op hun kerntaken en meer mensen en dieren helpen. Samen met zijn partners bouwt DSC aan een betere wereld.

Visie

DSC combineert de sterktes van zijn partnerverenigingen met de expertise, ervaring en passie van zijn team om steeds krachtigere en sterk gepersonaliseerde fondsenwervingscampagnes te ontwerpen. Onze kennis is gebaseerd op een nauwgezette analyse van data waarvan we het gebruik steeds trachten te optimaliseren.