Data Management Platform

Een donateur is als een goede vriend. En zoals dat onder goede vrienden gaat, weet u altijd perfect wat uw donateurs bezig houdt, wat hun ideeën en wensen zijn. Daarom is het belangrijk dat alle contacten met schenkers correct geregistreerd en efficiënt opgevolgd worden. Direct Social Communications heeft hiervoor een uitgebreid CRM-platform ontwikkeld. Via een persoonlijk paswoord krijgt u toegang tot het beveiligde online platform dat bestaat uit verschillende modules.

Donor Management

 • Prospecten of donateurs opzoeken
 • Donor Dashboard met:
  • Individuele gegevens van de prospect of schenker
  • Gifthistoriek
  • Campagnehistoriek
  • Info in ‘eigen velden’ van de vereniging
  • Overzicht fiscale attesten
  • Toegang tot communicatielog
  • Permanente opdrachten en/of SDD

Met deze module kan u een prospect of donateur opzoeken en zijn specifiek dashboard raadplegen (bv. voor welke campagnes werd de donateur geselecteerd, wanneer heeft de donateur een gift gedaan, hoe groot was die gift, wanneer nam de donateur contact op met de vereniging, enz)
 

Gifts Management

 • Individuele giften opzoeken
 • Lijsten van giften raadplegen en exporteren (xls-formaat)
   
Met deze module raadpleegt u moeiteloos alle giften die donateurs aan uw organisatie schonken. Door criteria in te stellen (bv. grootte van de gift, periode, mededeling, …) ziet u enkel die giften die u werkelijk nodig heeft. Met een klik op de knop exporteert u die info naar een xls-bestand

SEPA Direct Debit

 • Aanmaken (manueel of via import) van nieuwe Europese domiciliëringen
 • Beheren van SEPA Direct Debit giften
 • Automatisch aanmaken van prenotificatiebrieven
 • Genereren van XML-bestanden
 • Verwerken van CODA-bestanden
Sepa Direct Debit is een Europese domiciliëring waarbij een schenker belooft om periodiek (eenmalig, maandelijks, jaarlijks, …) een gift over te maken aan uw organisatie.

Deze module beheert de SEPA Direct Debit giften. Het systeem creëert automatisch de prenotificatiebrieven voor alle nieuwe domiciliëringen en bewaart de mandaten, zoals voorgeschreven door de wetgever.

Bovendien genereert deze module de XML-bestanden die u aan uw bank moet aanbieden en verwerkt ze de CODA-resultaten ontvangen via Isabel.
 

Document Management

 • Eigen word-documenten beheren
 • Automatische invulling gepersonaliseerde velden
 • Digitale bewaring verstuurde documenten
   
Met deze module kan u alle standaard documenten van uw organisatie beheren zoals bedankingsbrieven, informatiebrieven, een duplicaat van het fiscaal attest, enz. U kiest een document en stuurt het vervolgens naar één of meer personen, waarbij alle gepersonaliseerde velden automatisch ingevuld worden. Elke verstuurde brief wordt daarenboven digitaal bewaard op het dashboard van de betrokkene zodat u perfect weet wie welk document ontving en wanneer

Eigen velden

 • Registratie van gegevens die specifiek zijn voor uw vereniging
 • Indeling in groepen
   
Met deze module kan u eigen relevante velden toevoegen aan de databank van de schenkers en prospecten van uw vereniging (bv.e-mailadres, type vrijwilliger, geboortedatum…). Daarna kan u de databank verrijken door de velden manueel voor elke donateur in te vullen of door een bestand op te laden. De info opgeslagen in ‘eigen velden’ is onmiddellijk bruikbaar in de selectietool.

Selectietool

 • Maken van eigen selecties
 • Export in Excel
 • Bewaren in het platform
   
Deze tool laat u selecties maken op de databank die onmiddellijk beschikbaar zijn in xls-formaat. Bovendien kan u een selectiemodel bewaren, zodat u regelmatig weerkerende selecties eenvoudig en snel kan uitvoeren. 
 

Communicatielogboek

 • Contactmomenten (telefoon, e-mail, brief, …) registreren
 • Opvolging door een collega
 • Toevoegen van bijlagen

Met deze module registreert u alle contacten met uw prospecten of donateurs : inkomende en uitgaande telefoons, e-mails, brieven, … Van elk contact kan u een bestand bewaren (met bv het telefoongesprek, een kopie van de brief,…)
 

Rapporteringstool

 • Online raadplegen van rapporten
 • Eigen rapporten aanmaken
 • Exporteren naar xls of pdf
   
Met deze tool, ontwikkeld met het softwarepakket “Tableau”, kan u verschillende rapporten online raadplegen (bv. verloop van de inkomsten van een campagne, aantal actieve schenkers in uw databank, jaarinkomsten van uw organisatie) en exporteren naar xls of pdf-formaat. Ook eigen rapporten aanmaken lukt vlot en snel.
 

Kaartenmodule

 • Contacten zijn zichtbaar op de landkaart van België via google maps en google street view
   
Via een link met google maps toont deze module de spreiding van uw contacten in België. Dankzij google street view wandelt u zelfs virtueel in de straat van uw contact rond.
 

E-mailmodule

 • Opmaken van e-mails
 • Uitsturen van e-mails
 • Opvolgen open & click rate
   
In ontwikkeling: met deze module kunt u binnenkort zelf e-mails versturen en automatisch het klikgedrag na ontvangst van de e-mail registreren.
 

Contact

Victor Rauterstraat 33
1070 Anderlecht
T 02 280 00 74
info@dsc.be
Contact