Deze website wordt beheerd door Direct Social Communications bv en Digicreate.be.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

In deze privacyvoorwaarden wordt o.a. aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe ze worden beveiligd.

Uw gegevens

Wij verzamelen collectieve gegevens, namelijk gegevens over het aantal bezoekers van onze website en de pagina's die zij bezoeken. Bij elk bezoek worden de bestandsnaam, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid doorgezonden gegevens en een bericht over het al dan niet slagen van het bezoek, bewaard. Deze gegevens bieden ons informatie over de algemene interesses en voorkeuren van onze bezoekers. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden, maar algemeen en statistisch van aard. We zijn dan ook niet in staat om na te gaan welke gebruikers welke gegevens hebben opgevraagd.

Daarnaast verzamelen en bewaren we automatisch informatie die uw browser ons doorstuurt, in het bijzonder uw IP-adres en de softwareversie van uw browser. Deze gegevens zijn het fundament van de basistechnologie van het internet en worden alleen gebruikt voor systeembeheer en het correct doorsturen van onze pagina's.

Wij stellen geen gebruikersprofielen op naar aanleiding van uw bezoek aan onze website en zullen uw gegevens ook niet aan derden verstrekken.

Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, maken wij gebruik van een tracking code van het bedrijf Leadinfo uit Rotterdam. Door gebruik te maken van deze dienst wordt via het IP-adres van de bezoeker een link gemaakt met het bedrijf dat geregistreerd is op dat IP-adres. Leadinfo toont alleen publieke bedrijfsgegevens en geen persoonsgegevens van de bezoeker. Het IP-adres wordt alleen gebruikt voor matching doeleinden en wordt niet opgeslagen of getoond aan de gebruikers van Leadinfo.

Contactformulier

Als u een contactformulier op onze website invult dan zullen wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze enkel gebruiken om uw aanvraag te verwerken en u een reactie te bezorgen.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van andere websites

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet dat wij verbonden zijn aan deze sites of aan de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bescherming van uw gegevens

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 heeft u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens.

Indien u na het lezen van de voorwaarden van onze website nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u dit ten allen tijde laten weten via dit formulier.

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (met zetel te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) via een brief naar dit adres of via e-mail naar contact@apd-gba.be.

Wijzigingen

Direct Social Communications bv behoudt zich het recht voor deze privacyvoorwaarden aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.