Kosten voor schenken van essentiële goederen worden fiscaal aftrekbaar17/11/2020

Bedrijven die onmisbare spullen aan het goede doel willen geven, kunnen de kosten die ze daarvoor maken voortaan van hun belastingen aftrekken. De maatregel moet vermijden dat bedrijven producten vernietigen.

Bedrijven blijven dikwijls zitten met producten die bijna vervallen zijn of waar kleine productiefouten aan zijn. Denk maar aan de producenten van voedingswaren en kledij. Vaak is de goedkoopste optie om die spullen te vernietigen. Maar het is natuurlijk zonde, want vele mensen zouden ermee geholpen zijn. 

Verschillende liefdadigheidsinstellingen staan te springen voor zulke producten, om er mensen in financiële moeilijkheden mee te helpen. Maar door de hoge kosten - onder meer voor het transport - aarzelen bedrijven om hun restjes die niet meer geschikt zijn voor winkelrekken aan het goede doel te schenken. 

De federale overheid willen die bedrijven nu een zetje geven. “Alle kosten die verbonden zijn aan het weggeven van goederen kunnen fiscaal afgetrokken worden, waardoor het voor bedrijven een grote stimulans is”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). “De nieuwe maatregel moet vermijden dat bedrijven producten vernietigen”, voegt Dominique Michel van handelsfederatie Comeos eraan toe.

 

Bron: VRT NWS, dinsdag 17 november 2020

 

 

 

 

Fiscale steunmaatregelen voor giften in 2020 in de wet opgenomen14/07/2020

Op 12 juni keurde het uitgebreide Kernkabinet bijkomende steunmaatregelen goed in het kader van de Coronacrisis, waaronder een verhoging van 45 naar 60% van de belastingvermindering voor giften in 2020 aan erkende instellingen alsook een verhoging van 10 naar 20% van het plafond van het netto-belastbaar inkomen. De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw had om deze maatregel gevraagd om de negatieve impact van Covid-19 op de inkomsten te compenseren.

Een aantal verenigingen en stichtingen maakte zich ongerust omdat er niet meteen een formele bevestiging van de beslissing volgde. De reden hiervoor was dat de maatregelen een aanpassing van de wet vereisten, een proces dat enkele weken in beslag nam. Op donderdag 9 juli keurden de volksvertegenwoordigers eindelijk de aanpassingen goed (135 stemmen voor, 12 onthoudingen), als onderdeel van een ‘Wet houdende houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)’ : https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1390/55K1390001.pdf

De maatregelen zijn geldig voor giften vanaf 1 januari tot en met 31 december 2020 aan alle erkende instellingen. Het budgettair impact van beide maatregelen wordt geschat op zo’n € 28 miljoen. Het gaat evenwel niet om extra uitgaven door de overheid, maar om een investering in het maatschappelijk belang, met terugverdieneffecten.

De VEF roept haar leden (en alle erkende instellingen in ons land) op om hierover maximaal te communiceren naar schenkers en sympathisanten, om aldus de vrijgevigheid tijdens de komende maanden extra aan te moedigen.

 

 

Tekst: Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF)

Update 14/05: de coronacrisis en resultaten DM-campagnes14/05/2020

De Belg blijft bijzonder solidair!

Het coronavirus klauwt nog steeds om zich heen, maar heeft (gelukkig ook nog steeds) geen negatieve impact op de resultaten van onze fondsenwervende mailings.

Wij genereerden maar liefst 60% meer omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Deze sterke groei is deels te danken aan het feit dat we meer brieven uitstuurden, maar ligt voornamelijk aan een véél hogere gemiddelde gift (die steeg met meer dan 20%). De Belgische donateur blijft dus bijzonder trouw aan de vereniging die hij steunt; bovendien is hij bijzonder gul in deze moeilijke periode.

Je kon het al lezen in de vorige update: de gemiddelde gift zit dit jaar sterk in de lift. Die trend zet zich door. De voorbije vier maanden steeg de gemiddelde gift tot exact 35 euro, dat is maar liefst 7% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Tijdens diezelfde periode noteerden we ook een stijging van het inkomen uit domiciliëringen met 26%; steeds meer Belgen zijn bereid om een project te steunen met een maandelijkse gift. Telemarketing is hierbij een belangrijke motor!

Maar niet alleen de mailings naar de bestaande donateurs doen het goed. De voorbije maand was een zéér vruchtbare periode om nieuwe donateurs te werven in vergelijking met 2019. Zowel de rekruteringscampagnes naar DSC-adressen en externe adressen als de inlassingen waren over het algemeen bijzonder succesvol; sommige recruteringen leverden zelfs een netto winst op voor de organisatie.

Onze conclusie is duidelijk : het coronavirus zet de donateur aan tot geven. Wie vraagt, krijgt! De donateurs blijven trouw aan de organisaties die ze reeds steunden, maar veel mensen zijn ook bereid nieuwe projecten te ondersteunen.

Onze boodschap aan jou blijft dus dezelfde als de afgelopen weken:

1) Blijf brieven sturen. Naar je trouwe achterban én potentiële nieuwe schenkers. Vergeet hen ook niet te vragen hoe het met hen gaat, toon je bezorgdheid en dankbaarheid.
2) Veel mensen voelen zich eenzaam. Een telefoontje doet daarom wonderen. Bel je donateurs; ze zullen nog meer bereid zijn om je projecten te ondersteunen.
3) Houd je donateurs op de hoogte van de actualiteit en hoe – indien die het geval is - het virus je werking impacteert. Vertel hen wat er gebeurt in je vereniging, met je projecten. Heb je meer geld nodig? Aarzel niet om dat duidelijk te maken en vertel je schenkers hoe hun extra gift vandaag opnieuw het verschil maakt.

Tot binnenkort voor meer nieuws! En hopelijk even positieve cijfers.

Blijf veilig en gezond.

Update 30/04: de coronacrisis en resultaten DM-campagnes30/04/2020

Ook deze week mogen we tevreden zijn. We stellen immers vast dat onze fideliseringscampagnes aanhoudend mooie resultaten behalen.

De gemiddelde gift ligt 2 euro hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Deze stijging is voornamelijk te danken aan een aantal sterke coronacampagnes in maart en april. Sinds midden april neemt de zeer hoge gemiddelde gift wel wat af, maar over het algemeen noteren we toch nog steeds een aanzienlijk hogere gemiddelde gift dan in dezelfde periode vorig jaar.

Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar steeg de totaal ingezamelde som met 25% ten opzichte van 2019.

De Belg blijft dus, zelfs in volle coronacrisis, bijzonder gul. Daarom blijven we het belangrijk vinden om in onze campagnes nog steeds maximaal in te spelen op de huidige situatie.

Voor partnerverenigingen die actief zijn in ontwikkelingslanden geven we mee dat de campagne van 12-12 ten voordele van coronaslachtoffers is gestart. We raden aan om dus zeker te blijven inspelen op de impact van de coronacrisis in de landen waar jullie actief zijn als organisatie. Op die manier kunnen jullie meesurfen op de media-aandacht die de 12-12-campagne zal krijgen. Afgaande op de trend van de afgelopen weken zorgt dit waarschijnlijk voor een boost in de resultaten van je mailings.

We houden je natuurlijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen...

Tot gauw!

Update 16/04: de coronacrisis en resultaten DM-campagnes16/04/2020

We vertelden je vorige week dat we voorzichtig optimistisch mogen zijn. Uit de resultaten van onze fideliseringscampagnes bleek namelijk dat de donateur solidair is en blijft geven in deze vreemde tijden.

Heeft deze trend zich doorgezet?

Kort en bondig: ja! We kunnen je ook deze week goed nieuws melden. Na analyse van de cijfers zijn dit de belangrijkste conclusies:

- De actieve donateurs blijven bijzonder trouw aan hun vereniging(en). Om je een idee te geven: tijdens de voorbije twee weken zamelden we evenveel geld in als gedurende de hele maand januari.

- De gemiddelde gift bedroeg de eerste drie maanden van dit jaar 33,20 euro. De afgelopen drie weken ligt deze boven de 39 euro. We zien deze stijging voornamelijk dankzij de organisaties die in hun mailings verwijzen naar het coronavirus.

Ook Bpost zit weer op het juiste spoor: ze hebben hun achterstand ingehaald. De verdeling van de mailings gebeurt terug binnen de normale termijn van twee werkdagen. Met dank aan alle postbodes!

Ik wil tenslotte een stukje met je delen uit “A pep talk for fundraisers like you”, een blog op de website van MarketSmart.

“Your donors need fundraisers now, too. You have the power to make your donors feel good, if you remind them that they can be the heroes in this situation.

They’ll feel good if you show them how they can find meaning in their lives during this desperate period of distress.

They’ll feel good if you tell them stories about others, like them, who are stepping up to partner with your organization to make a difference.

They’ll feel good if you engage with them, find out how they are feeling, and — if appropriate — offer them opportunities to provide support.”

Dus blijf lief voor jezelf en anderen, blijf gezond en vooral: blijf fondsen werven!

 

PS: Op 27 maart ll. hield de Fundraisers Alliance Belgium een eerste online meetup voor haar leden over hoe aan fondsenwerving doen tijdens de coronacrisis. Het advies voor fondsenwervers in COVID19-tijden gehaald uit deze online meetup, lees je hier.

 

Update 08/04: de coronacrisis en resultaten DM-campagnes8/04/2020

Hoe gaat het met de resultaten van onze lopende campagnes in week vier van de lockdown?

Dit zijn onze voornaamste bevindingen wanneer we de cijfers analyseren.

1) Het aantal giften naar aanleiding van onze fideliseringcampagnes was na 12 maart ll. meteen sterk gedaald (-7%). Maar de laatste twee weken, sinds 23 maart om precies te zijn, merken we opnieuw een forse toename. In vergelijking met dezelfde periode in 2019 steeg het ingezamelde gifttotaal zelfs met 16%! Een aantal sterke corona-campagnes die momenteel lopen voor enkele van onze partnerverenigingen dragen bij tot dit mooie resultaat.

2) Ook opvallend is dat de gemiddelde gift sinds 23 maart 4,70 euro hoger ligt dan de gemiddelde gift in dezelfde periode van vorig jaar. Tijdens de eerste drie weken van maart 2020 gold nog het omgekeerde; de gemiddelde gift lag 1,50 euro lager ten opzichte van 2019.

We concluderen hieruit dat we voorzichtig optimistisch mogen zijn. De donateur blijft solidair en blijft geven in deze vreemde tijden.

We merken wel op dat vooral de campagnes die expliciet een link leggen naar de coronacrisis het extra goed doen. Bijgevolg willen we deze aanpak hanteren in de campagnes van onze partners bij wie dit mogelijk is. Enkel zolang deze strategie relevant en succesvol is natuurlijk.

De positieve resultaten in onze fideliseringscampagnes geven ons het vertrouwen dat de coronacrisis weinig of geen negatieve impact zal hebben op onze recruteringscampagnes. Daarom hebben we besloten om opnieuw alle mailings om nieuwe donateurs te werven uit te sturen.

Bij Bpost is er nog steeds vertraging in de postbedeling: een brief komt gemiddeld drie dagen later dan normaal toe. Maar we zijn er ons van bewust dat alle medewerkers van Bpost, net zoals zovele andere mensen vandaag in deze moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf geven om hun job uit te voeren.

Blijf gezond!

PS: Corona of geen corona, wij blijven op post (van thuis uit :-) )! Aarzel dus niet om je contactpersoon bij DSC te mailen/telefoneren bij eventuele vragen of wensen.

 

Update 30/03: de coronacrisis en resultaten DM-campagnes30/03/2020

Zoals je weet houden we bij DSC de resultaten van onze lopende fideliseringscampagnes nauwlettend in de gaten. Heeft de coronacrisis een impact op het giftgedrag van de actieve donateurs van onze partners?

We vergeleken de resultaten van de afgelopen maand maart met dezelfde periode vorig jaar. We stelden vast dat het aantal giften een sterke toename van 9% kende. Het totaalbedrag van de giften steeg ook: we zamelden 7% meer in ten opzichte van maart 2019.

Als we de groei in maart in detail analyseren, merken we op:

- In de eerste helft van maart steeg het aantal giften met 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het totaal ingezamelde bedrag nam toe met 20%.

- In de tweede helft van maart daarentegen, tellen we 9% minder giften. Het totaalbedrag van de giften lag dan ook 7% lager dan in maart 2019.

We concluderen hieruit dat de coronacrisis toch echt een invloed begint te hebben op het giftgedrag van de donateurs.

Het spreekt voor zich dat we de situatie op de voet blijven volgen. Maar we geven nu al mee dat we verwachten dat deze trend zich nog even zal doorzetten.

Een bijkomend probleem is de vertraging in de postbedeling. We merken dat vele brieven pas na 4, 5 of zelfs 6 werkdagen toekomen terwijl dit normaal gezien slechts twee werkdagen duurt.

Volgende week bezorgen we je een nieuwe stand van zaken betreffende de resultaten van de fideliseringscampagnes.

 

 

Cheer for Champions - nationale actie voor onze zorgmedewerkers25/03/2020

Aan de kant blijven staan en lijdzaam toekijken hoe de zorgsector vandaag in de vuurlinie staat bij de strijd tegen het coronavirus? Dat is niets voor DSC!

Daarom sloegen wij en negen andere organisaties met een ruime ervaring in hulpverlening, communicatie en fondsenwerving de handen in elkaar voor de lancering van een nationale actie genaamd Cheer for Champions.

Naast de structurele steun van de overheid om de coronacrisis aan te pakken, wil Cheer for Champions extra middelen inzamelen voor de zorgsector. Om de medewerkers te ondersteunen en de zorg van de toekomst te versterken.

Je leest alles over deze campagne op de website cheerforchampions.be

Alle hulp voor onze zorgmedewerkers is welkom! Dus doe een gift, zet een cheer-actie op en/of deel deze campagne via je sociale media.

Spread love, not the virus!

Update 24/03: de coronacrisis en resultaten DM-campagnes24/03/2020

Bij DSC houden we de resultaten van alle lopende campagnes sterk in de gaten. Heeft de coronacrisis een impact op onze fondsenwervende mailings? Voorlopig blijven de resultaten correct. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar verzamelden we afgelopen week 6% meer inkomen voor onze partners. Niet vergeten: dit was de eerste volledige week na de initiële corona-maatregelen van 12 maart ll. Hopelijk kunnen we je eind deze week melden dat het virus geen vat lijkt te hebben op onze fondsenwerving!

“Moeten we onze campagnes niet opschorten?” is een veelgehoorde vraag. Neen! De cijfers tonen het tegendeel. En vergeet niet: als je niets vraagt, is de kans groot dat je niets krijgt.

Toch willen we voorzichtig zijn met grote rekruteringscampagnes: die houden we tot 10 april even bij. Als de resultaten uitwijzen dat mensen gul blijven geven, dan kunnen we toch overwegen om ze te droppen. We houden je zeker op de hoogte.

Het spreekt voor zich dat de fondsenwervende campagnes van onze partnerorganisaties onze prioriteit blijven. Alle DSC’ers werken veilig thuis, we zijn allemaal gezond en 100% operationeel, en we zijn volledig beschikbaar om telefoontjes of vragen te beantwoorden wanneer dat nodig is - zoals altijd.

DSC, Direct Operations en Direct Phone willen tenslotte een boodschap van hoop en positivisme uitdragen. Omdat we geloven dat we er samen sterker zullen uitkomen. Daarom blijven wij niet bij de pakken zitten en werken we met nog meer gedrevenheid aan toekomstige campagnes.

Het team van DSC, Direct Operations en Direct Phone

 

 

Samen voor een betere wereld, ook in moeilijke tijden19/03/2020

Het coronavirus heeft ons land stevig in zijn greep. De impact op onze samenleving en economie is groot, en je vraagt je waarschijnlijk af of dit ook gevolgen heeft voor de fondsenwerving van je organisatie.

In dit artikel vind je meer informatie over de huidige stand van zaken bij DSC, onze verwachtingen en maatregelen voor de komende dagen en weken, en tenslotte wat concreet advies m.b.t. de DM-campagnes van je vereniging.

Huidige stand van zaken

Qua productie en distributie van onze mailings merken we op dit ogenblik niet meteen een probleem. Uit een navraag bij onze nationale leveranciers blijkt dat alle opdrachten doorgaan zoals gepland. Voor mailings afkomstig uit het buitenland zijn er slechts minieme vertragingen. Er is ook geen vertraging bij Bpost.

Wat betreft de resultaten van onze DM-campagnes tot en met dinsdag 17 maart:

- In vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar, stijgt het ingezamelde bedrag voor onze partnerorganisaties aanzienlijk. We noteren een toename van maar liefst 11%.

- Tussen 1 en 17 maart 2020 boekten we een stijging met 17%. Sinds 12 maart ll. werd zelfs 20% meer geschonken.

Voorlopig merken we dus geen negatieve impact van het coronavirus op onze resultaten. Of dit zo gaat blijven, valt af te wachten. De eerste maatregel die de Nationale Veiligheidsraad uitvaardigde, dateert immers van 12 maart. We hebben dus enkel de concrete cijfers van 3 giftdagen in volle coronacrisis. 

Bij Direct Phone, onze telemarketingpartner, gaan de zaken goed. Nog beter dan anders zelfs. Mensen tonen zich ondanks alle coronazorgen nog steeds solidair naar de kwetsbare en minderbedeelde personen in onze maatschappij. Het feit dat de ganse bevolking verplicht thuis zit, draagt waarschijnlijk bij aan de goede resultaten. Mensen hebben tijd om de telefoon te beantwoorden, en vooral onze oudere donateurs zijn blij met het menselijk contact.

Verwachtingen en maatregelen

De tijd zal uitwijzen of de vrijgevigheid van onze schenkers en het aantal giften zal afnemen ten gevolge van de coronacrisis. Maar dat hoeft niet zo te zijn! Donateurs zijn bijvoorbeeld tijdens een recessie net zo gul als anders.

Denk bijvoorbeeld aan de recessie van 2008. De impact van deze economische crisis op het geven aan goede doelen was toen minimaal in veel landen – ook in België. Onze conclusie is dus: stop niet met fondsen te werven voor je organisatie. Donateurs willen nog steeds geven!

Bij DSC zijn we optimistisch en hoopvol, maar omdat we de toekomst niet kunnen voorspellen én geen onnodige risico’s willen nemen, zetten we alle grote rekruteringen vanaf vandaag tot 10 april on hold. Deze campagnes worden voorlopig NIET gedropt. Wanneer we meer informatie en zekerheid hebben over het verloop van de giften, bepalen we een nieuwe dropdatum voor de opgeschorte campagnes. De campagnes naar de eigen schenkers gaan door zoals gepland.

DSC houdt je de volgende dagen in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen, en wat er ook op ons pad komt: we zorgen voor een oplossing op maat van je vereniging en in overeenstemming met jullie noden.

Want één ding is zeker in deze onzekere tijden. Onze prioriteit is én blijft dat je organisatie voldoende middelen werft om zijn projecten te realiseren.

Wij blijven op post

De interne maatregelen voor het personeel van DSC en Direct Phone blijven tot nader order van kracht.

De medewerkers van DSC en Direct Operations zullen voornamelijk telewerken en blijven beschikbaar via de gekende e-mailadressen en telefoonnummers. Vergaderingen beperken we zoveel mogelijk of gaan door via telefoon of een chatdienst.

Ons call center Direct Phone en de Donor Care-afdeling werken normaal verder maar nemen extra veiligheidsmaatregelen om het welzijn van eenieder te garanderen.

Advies

We nemen de lopende campagnes van onze partnerorganisaties momenteel onder de loep. Als het nog kan en wenselijk is, passen we de campagnes wat aan. Een inhoudelijke verwijzing naar het coronavirus en de actuele situatie kan een meerwaarde hebben voor die mailings.

Misschien moet het thema van de aankomende campagnes aangepast worden? Sommige onderwerpen kunnen immers als niet-urgent of irrelevant beschouwd worden gedurende de coronacrisis. Iedere aanpassing gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de partnerorganisatie. 

DSC hoort altijd graag van je. En natuurlijk moet dit ook nu niet veranderen. Laten we de social distancing echter respecteren en voorlopig onze gesprekken telefonisch of digitaal voeren.

Wij hopen dat jij en je naasten veilig en gezond zijn.

Veel sterkte.

De medewerkers van DSC, Direct Operations en Direct Phone

PS: Wil je meer weten over de impact van het COVID19-virus op de internationale fondsenwerving en hoe andere landen hiermee omgaan, lees dan zeker de volgende artikels:

Philanthropy Daily: Coronavirus and fundraising: don’t change anything  

Moceanic: COVID-19 and Your Cause  

https://fondsenwerving.org/blog/2020/rampen-en-crises-halen-het-beste-uit-ons-naar-boven

https://www.fondsenwerving.nl/verdieping/artikel/2020/03/16/Liveblog-Alles-over-de-impact-van-het-coronavirus-op-de-goededoelensector?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=volg-het-nieuws-over-het-coronavirus-in-de-goededoelensector-in-ons-liveblog-nieuwsbrief-vf

https://www.carenews.com/fr/news/le-fundraising-a-l-heure-du-coronavirus

 

COVID-1916/03/2020

Naar aanleiding van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen en het belang dat DSC hecht aan het welzijn van iedereen, passen wij vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april onze werkschema’s aan. 

Onze medewerkers zullen voornamelijk telewerken. Uw contactpersonen blijven beschikbaar via de gekende e-mailadressen en telefoonnummers.

Vergaderingen beperken we zoveel als mogelijk of gaan door via telefoon of onze chatdienst.

Ons call center Direct Phone en de Donor Care-afdeling werken normaal verder maar nemen extra veiligheidsmaatregelen. 

Uw gezondheid en deze van al onze medewerkers staan centraal waardoor wij genoodzaakt zijn deze maatregelen toe te passen. Dank voor uw begrip.

Een mooie start van 202013/03/2020

2020 is goed begonnen!

De fondsenwerving voor onze verenigingen kende een mooie start met een gemiddelde toename van de giften van 8,6% (situatie op 13 maart 2020) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Een dikke proficiat aan onze partnerorganisaties!

Het duolegaat is geen belastingontwijking24/01/2020

Een erflater kan via een duolegaat een deel van zijn of haar vermogen nalaten aan een goed doel. De Vlaamse regering wil het systeem afschaffen – maar zal daardoor inkomsten mislopen en een drijfveer voor solidariteit wegnemen.

De Vlaamse regering wil het duolegaat afschaffen. Een duolegaat is een erfenisconstructie waarbij de erflater niet alleen een neef, nicht of vriend als erfgenaam aanwijst, maar ook een of meerdere goede doelen. Daar hangt een dubbele drijfveer aan vast. Enerzijds bespaart de erflater zijn of haar eerste begunstigde(n) een hoop erfbelastingen (die in de zijlijn – broers, zussen, neven, nichten, vrienden – al gauw kunnen oplopen tot 50 procent). Die worden namelijk ten laste gelegd van de tweede legataris: het goede doel, dat tegen 8,5 procent wordt belast. Anderzijds is er ook het altruïstische oogmerk. De erflater laat een ander deel van zijn of haar vermogen na aan een of meerdere goede doelen naar keuze. Een duidelijke win-winsituatie die de Vlaamse
regering maar beter kan omarmen in plaats van ze te verbannen.

Een dam tegen schenkingen

Ten eerste is er een budgettaire reden om het duolegaat te behouden, een gevoelige kwestie ten tijde van begrotingen. Zonder de fiscale incentive die het duo legaat biedt, zullen potentiële erflaters zonder kinderen minder snel geneigd zijn in dezelfde mate aan neven, nichten, vrienden én goede doelen na te laten. Dat leren de honderden gesprekken die onze relatiebeheerders met hen hadden, waaruit blijkt dat ze het over een andere boeg zullen gooien.

De regering doet er goed aan bij vermogensadviseurs te polsen hoe ze hun klanten straks zullen adviseren. Hoe kunnen zij bijvoorbeeld de hoge erfbelastingen in de zijlijn voorkomen, wanneer de optie van het duolegaat er niet langer is? De erflaters zullen in dat geval allicht het advies krijgen om een deel van hun vermogen bij leven weg te schenken (eventueel met behoud van vruchtgebruik, en andere bepalingen) tegen een veel goedkoper tarief dan de erfbelasting. In de praktijk fungeert het duolegaat dus als een dam: het belet dat ooms en tantes al bij leven belangrijke elementen uit hun vermogen wegschenken.

Laten we de rekening eens maken voor de drie verschillende scenario’s. Wie zijn vermogen nalaat mét een duolegaat, laat vaak 45 procent van dat vermogen na aan een goed doel, dat op zijn beurt gemiddeld 30 procent aan erfbelasting afdraagt op de gehele erfenis. Zonder duolegaat bedraagt de belastingsdruk al gauw 50 procent. Wie besluit een deel van zijn vermogen bij leven weg te schenken om die erfbelasting te vermijden, doet dat tegen een vlak tarief van 7 procent voor banktegoeden en een progressief tarief vanaf 10 procent voor onroerende goederen.

Heeft u het ook begrepen? Het is een illusie te denken dat wie eerst een duolegaat overwoog, nog dezelfde bedragen zal nalaten wanneer het duolegaat straks geen optie meer is. Indien de fiscale stimulans van het duolegaat wegvalt, zal de erflater naar andere wegen zoeken om zijn neven, nichten of vrienden de te hoge erfbelastingen te besparen. Zonder duolegaten zal de Vlaamse schatkist dus nog veel hogere inkomsten aan belastingen aan zich voorbij zien gaan.

Een drijfveer voor solidariteit

Een tweede reden waarom de Vlaamse regering het duolegaat beter behoudt, is dat ze generositeit aanmoedigt. En daar is helemaal niets mis mee, beste ministers, integendeel. U heeft er het raden naar of ze u bij afschaffing ooit iets zullen opbrengen en toch knipt u ook de duolegaten weg, terwijl die goede doelen helpen om aan bijkomende private financiële middelen te raken. Zoals men de fiscale aftrekbaarheid van giften vanaf 40 euro niet in vraag stelt, zouden ook duolegaten een evidentie moeten zijn.

Naar onze inschatting vloeit op jaar basis meer dan 100 miljoen euro via duolegaten naar goede doelen. Als ze verdwijnen, zullen deze ontvangsten op minder dan de helft terugvallen, met een groot maatschappelijk verlies tot gevolg op vlak van armoedebestrijding, milieubescherming, wetenschappelijk onderzoek, dierenwelzijn of humanitaire acties in binnen- en buitenland. Een eventuele verlaging van het tarief voor erfbelasting aan goede doelen zal dit inkomstenverlies uit duolegaten slechts zeer marginaal compenseren. Dat wordt een pleister op een open wonde.

Vaak wordt gezegd dat duolegaten oneigenlijk gebruikt worden, dat erflaters ze louter om fiscale redenen gebruiken. Dit komt niet overeen met hoe wij dat ervaren, en evenmin met de cijfers uit de eigen dossiers die aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting zijn overgemaakt. Hieruit blijkt dat de organisaties wel degelijk noemenswaardige nettolegaten overhouden, na afhouding van alle erfbelastingen en lasten. De enkele uitzonderingen hierop bevestigen de regel.

Het duolegaat valt niet zomaar weg te zetten als een onfrisse techniek van belastingontwijking. Het is en blijft een hefboom voor de financiering van solidaire en maatschappelijk relevante acties, die in de praktijk vooral ter beschikking wordt gesteld van mensen zonder kinderen die gedurende hun leven al zwaarder werden belast dan personen mét kinderen, en die op het einde van de rit worden geconfronteerd met torenhoge erfbelastingen.

Onze suggestie aan de minister: laat de Vlaamse belastingdienst zelf eens uitspitten of er ‘fiscaal misbruik’ wordt gemaakt van de duolegaten, door gericht onderzoek van nalatenschapsdossiers waarin duolegaten voorkomen. Behoud de duolegaten, met duidelijke afspraken om oneigenlijk gebruik te vermijden, opdat de broodnodige financiering voor verschillende organisaties in stand gehouden wordt.

Meinie Nicolai, directeur Artsen zonder Grenzen
François Cornet, directeur Caritas International
Xavier Ortegat, voorzitter Damiaanactie
Christiaan Hoorne, directeur Stichting Pelicano

Bron: De Standaard, 24/01/2020

 

Wij wensen u een geweldig en zinvol 2020!2/01/2020

De juiste woorden kunnen een leven veranderen.

Of zelfs de hele wereld.

Daarom willen we ook in het nieuwe jaar

woorden bedenken die blijven hangen,

en die nog versterken met pakkende beelden.

Niet voor onszelf, maar voor al wie daar

nood aan heeft en er beter van wordt.

Vlaming doneert gemiddeld 240 euro per jaar en wel hieraan23/12/2019

Een Vlaming geeft jaarlijks zo’n 240 euro aan goede doelen. Dat becijferde de Hogeschool Gent nu De Warmste Week op kruissnelheid is. Vooral verenigingen actief rond gezondheid, natuur en dierenbescherming zijn erg populair. 'Ontwikkelingssamenwerking ontvangt de minste steun.'

Meer dan 17 miljoen euro, zoveel bracht De Warmste Week-actie van vorig jaar op. Omgerekend naar 6,4 miljoen Vlamingen is dat zo’n 2,5 euro. Toch geven we nog veel meer aan goede doelen, zo blijkt uit een grootschalige bevraging van de Hogeschool Gent (HoGent).

'Zes op de tien Vlamingen doneren aan goede doelen, voor een bedrag van zo’n 240 euro per jaar', zegt Joke Persyn, die al jarenlang onderzoek voert naar fondsenwerving. Opvallend is het duo van goede doelen dat het populairst is, gaande van gezondheidsinitiatieven – 'denk aan het Rode Kruis of Kom op Tegen Kanker' – tot acties rond dierenwelzijn en milieudoelen zoals Natuurpunt.

Goede doelen die met welzijnswerk, cultuur en recreatie te maken hebben – die overigens onlangs hun overheidssubsidies fors zagen slinken – zijn daarentegen veel minder populair. En doelen rond ontwikkelingssamenwerking blijken bij Vlamingen het minst attractief.

Liever lokaal

Hoe dat komt, is nu voer voor verder onderzoek. 'Maar sowieso weten we dat lokale doelen populairder zijn dan internationale. Zeker wanneer je met deze lokale doelen ook nog eens een persoonlijke band hebt, bijvoorbeeld de scoutsgroep uit de buurt die langskomt om wafeltjes te verkopen', aldus Persyn.

Goede doelen steunen gebeurt het vaakst door geld te geven of goederen te schenken, zo blijkt nog uit de bevraging. Eén op de vijf Vlamingen gaat echter nog een stap verder en meldt zich ook als vrijwilliger aan.

Persyn raadt op basis van de resultaten goede doelen sterk aan om bij het grote publiek nog meer vertrouwen te creëren. 'Gevraagd naar hoezeer Vlamingen goede doelen vertrouwen, krijgen de goede doelen maar een score van 5,5 op 10. En da’s maar nipt een voldoende.' En hoe dat vertrouwen vergroten? 'Bijvoorbeeld door zeer transparant te zijn over hoe ze hun middelen besteden, maar ook door fouten toe te geven.'

In percentages

Ons geld gaat naar goede doelen in

Gezondheidszorg: 36,4 procent
Milieu en dierenwelzijn: 25,5 procent
Jongerenwelzijn: 20,3 procent
Mensen met een beperking: 17,3 procent
Sociale sector: 13,7 procent
Ontwikkelingshulp: 9 procent

Bron: De Standaard, 21/12/2019

 

Contact

Victor Rauterstraat 33
1070 Anderlecht
T 02 280 00 74
info@dsc.be
Contact